Geef toestemming voor het opvragen van uw medische gegevens!

Apothekers en huisartsen kunnen hun patiënten beter helpen als zij toestemming geven voor het opvragen van hun medische gegevens. De huisartsen en apothekers in West-Brabant vragen daarom toestemming aan al hun patiënten.
Om ervoor te zorgen dat patiënten op elk moment de juiste zorg krijgen, is het belangrijk dat de dienstdoende huisarts op de huisartsenpost via een beveiligd netwerk in een patiëntendossier van de eigen huisarts kan kijken. Dat geldt ook voor de apotheker voor de medicijngegevens bij de eigen apotheek. Ook voor het voorschrijven en verstrekken van medicijnen wordt goed gecontroleerd of nieuwe medicijnen gebruikt mogen worden naast de medicijnen die een patiënt al heeft. Medicatiebewaking noemen we dat. Raadplegen van de medische gegevens en medicijngebruik mag alleen maar met toestemming die elke patiënt vóóraf gegeven moet hebben. De huisartsen en apothekers in West-Brabant maken hiervan een aantekening in ieders patiëntendossier. Toestemmingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de eigen huisarts en apotheek. Ze zijn ook te downloaden van de website www.vzvz.nl. Toestemming kan ook gegeven worden via de website: www.ikgeeftoestemming.nl. Patiënten die geen toestemming (willen) geven voor het delen van hun medische gegevens en medicijngegevens zullen natuurlijk gewoon geholpen worden, maar de huisartsen en apothekers beschikken dan niet over alle belangrijke informatie.

Stichting Huisartsenposten West-Brabant © 2018

Disclaimer HPVC Privacy statement

U vindt ons ook op: facebook