Privacy

Ter verbetering van de kwaliteit van de patiëntenzorg zijn de gegevens uit uw medisch dossier van uw eigen huisarts en uw eigen apotheek in te zien door de dienstdoende huisarts op de Huisartsenpost via het Landelijk Schakel Punt (LSP).

 

Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u door uw eigen huisarts uw dossier voor inzage laten blokkeren.
Dit is conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Meer informatie over dossierinzage

Zoals u wellicht weet, houden huisartsen en apothekers administratieve en medische gegevens bij van hun patiënten. Die gegevens vormen de medische dossiers. Van elke patiënt is er een medisch dossier. Een medisch dossier is een belangrijk hulpmiddel is voor de huisarts, want het geeft snel inzicht in de gezondheidshistorie van de patiënt.


Juist omdat het zo'n belangrijk hulpmiddel is, is het goed dat niet alleen uw eigen huisarts over de informatie uit uw medisch dossier kan beschikken, maar ook de dienstdoende huisarts die op de Huisartsenpost werkt. Met de informatie uit uw dossier zal de dienstdoende huisarts in veel gevallen beter en sneller in staat zijn een klacht te beoordelen, een diagnose te stellen en een behandeling te kiezen. Op de Huisartsenpost kan de dienstdoende huisarts, mits u toestemming gegeven heeft voor het delen van uw medische gegevens van uw dossier, een samenvatting uit uw dossier inzien. Toch biedt inzage in uw dossier geen garantie dat de dienstdoende huisarts over alle benodigde gegevens beschikt. Het is daarom belangrijk dat u zelf ook altijd alle informatie verstrekt die volgens u van belang is. U kunt bij uw eigen huisarts terecht voor de inhoud van uw medisch dossier.

 

Er zijn landelijke afspraken gemaakt tussen patiënten- en artsenorganisaties over welke gegevens in de samenvatting mogen staan, wie de samenvatting mag lezen, hoe de privacy is geregeld en hoe de gegevens worden uitgewisseld.

 

Hieronder kunt u meer lezen over de gegevensuitwisseling tussen huisartsen en de Huisartsenposten. Ook vindt u daar informatie over wat u moet doen als u niet wilt dat uw gegevens worden uitgewisseld met de huisartsenpost.

 

Wat staat er in de samenvatting van het medisch dossier?

Daarin staan de volgende gegevens:

  • uw naam en adres;
  • de naam van uw zorgverzekeraar;
  • de naam van uw huisarts;
  • een overzicht van aandoeningen, ziekten of klachten die u hebt (gehad);
  • de namen van medicijnen die u zijn voorgeschreven;
  • de namen van medicijnen waarvan bekend is dat u ze niet verdraagt;
  • informatie over allergieën en andere overgevoeligheden;
  • een overzicht van onlangs uitgevoerde onderzoeken en verwijzingen naar specialisten;
  • informatie over uw persoonlijke situatie (bijvoorbeeld over een ziek familielid). 

 

Wat gebeurt er verder op de huisartsenpost?

De dienstdoende huisartsen van de Huisartsenpost gebruiken de samenvatting om u goed te helpen. Zij bewaren hem niet. Gegevens over de behandeling op de Huisartsenpost zelf (klacht, diagnose en behandelgegevens) worden wel bewaard en in een eigen, goed beveiligd systeem vastgelegd. Verder wordt informatie over uw contact met de huisartsenpost (het ‘waarneembericht') via de computer naar uw huisarts gestuurd, zodat deze weet wat er gebeurd is tijdens de waarneming. Deze gegevens worden toegevoegd aan uw medisch dossier.

 

Hoe zijn inzage en privacy geregeld?

Alleen de dienstdoende huisartsen en doktersassistenten mogen op het moment dat u zich wendt tot de Huisartsenpost de samenvatting lezen. De informatie is strikt vertrouwelijk. Bovendien hebben alle huisartsen en doktersassistenten een plicht tot geheimhouding. De verzending en het bewaren van gegevens gebeurt altijd veilig, zodat ze niet bij onbevoegden terecht kunnen komen of zoek kunnen raken.


Bent u het niet eens bent met het uitwisselen van uw gegevens?

U kunt bezwaar maken tegen het beschikbaar stellen van (delen van) de samenvatting aan de huisartsenpost. Het niet beschikbaar stellen (afschermen) van informatie kan schade voor uw gezondheid tot gevolg hebben. Bespreek het afschermen van gegevens dan ook altijd eerst met uw huisarts.

 

Hoe kan ik bezwaar maken?

Dat kunt u doen door dit kenbaar te maken aan uw eigen huisarts. Als de gegevens eenmaal zijn afgeschermd, is dit op de Huisartsenpost niet meer terug te draaien, ook niet in een spoedeisende situatie. Alleen de eigen huisarts kan dit op uw verzoek later weer aanpassen.


Rechten en plichten als patiënt?

Wilt u meer weten over uw rechten en plichten als patiënt, dan kunt u terecht bij uw huisarts of via www.zorgbelang-nederland.nl

 

Stichting Huisartsenposten West-Brabant © 2018

Disclaimer HPVC Privacy statement

U vindt ons ook op: facebook