Meest gestelde vragen

Afspraken/wachttijden

Waarom wordt er zoveel gevraagd aan de telefoon?

Mensen die ons bellen zijn bezorgd of soms zelfs in paniek. Het komt wel eens voor dat patiënten door hun zenuwen de verbinding verbreken. Er worden altijd twee soorten vragen gesteld; over uw persoonlijke gegevens en over uw medische gegevens (de klacht waarvoor u belt). Eerst vragen we altijd een aantal persoonlijke gegevens: uw geboortedatum, naam, adres en telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. Deze gegevens hebben we namelijk in ieder geval nodig om u terug te kunnen bellen als de verbinding bijvoorbeeld verbroken is. Of voor een eventuele visite aan huis door de dienstdoende huisarts.
De vragen over uw klachten (de medische gegevens) helpen de doktersassistent om de ernst en de mate van spoed van uw situatie in te schatten. Als na enkele vragen duidelijk is dat er sprake is van een levensbedreigende situatie, zal de doktersassistent direct voor ambulancehulp zorgen. Is dit niet het geval dan kan de doktersassistent u een zelfzorgadvies geven, u doorverbinden met de dienstdoende huisarts, de huisarts laten terugbellen, een afspraak met u maken voor een bezoek aan de huisartsenpost of zorgen dat de dokter bij u thuis komt.

Waarom mag ik alleen bellen voor spoed? Jullie zijn er toch altijd...

De huisartsenpost is er uitsluitend voor spoedeisende huisartsgeneeskundige problemen. U kunt terecht met vragen of klachten die écht niet tot de volgende werkdag van uw huisarts kunnen wachten. ’s Avonds, ’s nachts, in het weekend en op de feestdagen is er een beperkte bezetting. Op de huisartsenpost wisselen de  huisartsen uit de regio elkaar af in diensten.

Wanneer is de huisartsenpost geopend?

De huisartsenpost is telefonisch bereikbaar op alle dagen van de week:

  • ’s Avonds en ’s nachts van 17.00 uur tot 08.00 uur ’s ochtends.
  • In het weekend en op erkende feestdagen 24 uur per dag.

Word ik altijd direct geholpen?

Als met u een afspraak gemaakt is op de huisartsenpost, proberen we u op het afgesproken tijdstip te helpen. Het kan voorkomen dat een eerdere afspraak met een patiënt uitloopt. Ook kan het gebeuren dat iemand die later in de wachtkamer op de huisartsenpost binnenkomt toch eerder geholpen wordt. Er is dan sprake van medische spoed, een dringender spoedgeval gaat uiteraard voor. De doktersassistent kan meestal wel inschatten wat de wachttijd is.

Wanneer bel ik met de huisartsenpost?

De huisartsenpost is er uitsluitend voor spoedeisende huisartsgeneeskundige problemen. U kunt terecht met alle huisartsgeneeskundige vragen die écht niet tot de volgende werkdag kunnen wachten. Voor niet-spoedeisende hulpvragen belt u altijd op de volgende werkdag gewoon naar uw eigen huisarts.

Waarom krijg ik een doktersassistent aan de telefoon te spreken i.p.v. een huisarts?

Evenals in de dagpraktijk krijgt u bij een telefonisch contact altijd eerst een deskundige doktersassistent te spreken. De doktersassistenten bij de huisartsenposten zijn speciaal opgeleid om de ernst en mate van spoed te kunnen onderkennen. Bij twijfel zullen zij daartoe een huisarts raadplegen; die u – zo nodig – terugbelt. Alle gesprekken die de doktersassistent met patiënten voert worden vastgelegd en achteraf door een huisarts beoordeeld en goedgekeurd (wij noemen dat autoriseren).

Wanneer moet ik 112 bellen?

Als u denkt dat u - of iemand in uw omgeving – in een levensbedreigende situatie verkeert kunt u via het alarmnummer 112 rechtstreeks om een ambulance vragen.

Kan ik zonder afspraak naar de huisartsenpost?

Nee, u moet altijd eerst bellen. Het is niet de bedoeling dat u zonder afspraak binnenloopt. Dit kan leiden tot (te) lange wachttijden voor andere patiënten en uzelf.

Waarom moet ik eerst bellen?

Om de ernst en mate van spoed (de urgentie) van uw hulpvraag zo goed mogelijk te kunnen beoordelen is het belangrijk dat u ons eerst belt. De doktersassistent stelt u een aantal vragen over uw medische klachten, waarmee zij kan vaststellen welke medische hulp u nodig heeft. Ook kan de doktersassistent zo als het noodzakelijk is een afspraak voor u maken op de huisartsenpost of een visite inplannen.

end faq

Medicijnen/apotheek

Waarom vraagt de doktersassistente altijd welke medicijnen ik gebruik?

Op de huisartsenpost willen we graag weten welke medicijnen een patiënt gebruikt. Soms gebruiken patiënten namelijk medicatie waarvan de eigen huisarts niet altijd op de hoogte is. Het is belangrijk dat de huisarts altijd weet wat het actuele medicatiegebruik van een patiënt is om veilig te kunnen voorschrijven. De doktersassistenten op onze huisartsenposten vragen de patiënt bij elk contact om alle medicijnen of een actueel medicatieoverzicht mee te nemen bij een bezoek op de huisartsenpost. Komt de dokter bij u thuis dan graag de medicijnen of het overzicht klaarleggen. Let op dat u toestemming geeft aan uw apotheek voor het inzien van medicatiegegevens.

Als ik ’s avonds of in het weekend medicijnen nodig heb, hoe krijg ik deze dan?

Medicijnen die u voorgeschreven krijgt door de dienstdoende huisarts kunt u afhalen bij de dienstapotheek. In Breda, Etten-Leur en Oosterhout is de dienstapotheek gevestigd in hetzelfde pand als de huisartsenpost. In Bergen op Zoom en Roosendaal is de dienstapotheek in het ziekenhuis gevestigd. U wordt door de huisartsenpost naar deze apotheek verwezen. Voorlichting over eventuele bijwerkingen van medicijnen wordt door de apotheek verstrekt. 

Kan ik een herhaalrecept regelen via de huisartsenpost?

Een herhaalrecept hoort u via uw eigen huisarts te regelen. Dat is in principe geen spoedeisende zaak. Uitsluitende in dringende gevallen bestaat de mogelijkheid dat de dienstdoende huisarts op de huisartsenpost een herhaalrecept voorschrijft. U krijgt dan niet meer medicijnen op een recept dan nodig is tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts.
In een aantal gevallen kunt u geconfronteerd worden met hoge kosten voor een herhaalrecept, want niet alle zorgverzekeraars vergoeden een herhaalrecept dat in weekend wordt gehaald bij de dienstapotheek. De zorgverzekeraars vinden namelijk dat patiënten zelf verantwoordelijk zijn voor het tijdig halen van een herhaalrecept.

Kan ik voor zelfzorgmedicatie terecht bij de dienstapotheek?

De dienstapotheek is kleiner dan een gewone apotheek. Een aantal van de meest gebruikte medicijnen die u zonder recept van de huisarts kunt kopen is wel op voorraad. Waarschijnlijk niet alles. U kunt het beste overdag (tijdens gewone werkdagen) naar uw eigen apotheek gaan.

Wat moet ik doen als ik bang ben voor bijwerkingen van medicijnen?

Voor het antwoord op deze vraag kunt u het beste contact opnemen met uw eigen apotheek / dienstapotheek.

end faq

Afstand/spoed/vervoer

Ik heb geen vervoer naar de huisartsenpost. Kan de dokter naar mij toe komen?

Nee, de huisarts komt alleen bij u thuis als dat gezien de situatie noodzakelijk is. Het niet beschikken over eigen vervoer is geen reden voor het afleggen van een visite aan huis. Patiënten dienen zelf voor vervoer te zorgen. Bijvoorbeeld door dit te vragen aan gezinsleden, familie, buren of bekenden. Of een taxi te regelen. De ziektekostenverzekeraars vergoeden veelal geen zittend ziekenvervoer. Dit komt in de meeste gevallen voor uw eigen rekening.

Kan de huisarts bij een spoedgeval wel op tijd bij mij zijn?

Ja, in de meeste gevallen wel. Net zoals de ambulance kan de huisartsenpostauto met zwaailicht en sirene rijden. Dit mag alleen maar in levensbedreigende situaties en pas nadat er toestemming voor het rijden met zwaailicht en sirene is gegeven. Als er met grote spoed ambulancehulp nodig is, regelt de huisartsenpost direct een ambulance.

Wat gebeurt er als de huisarts al bij een ander spoedgeval is en ik ook snel een huisarts nodig heb?

De huisartsenpost werkt heel nauw samen met de Regionale AmbulanceVoorziening. Als de spoedarts van de huisartsenpost niet snel bij een patiënt kan zijn en hulp wel noodzakelijk is, dan wordt een ambulance geregeld. Omgekeerd kan het ook zijn dat er niet direct een ambulance beschikbaar is, dan kan de huisartsenpost gevraagd worden om alvast naar de patiënt te gaan, totdat een ambulance beschikbaar is.

Waarom is de auto van de huisartsenpost geel en staat er ‘ambulance’ op?

Het is belangrijk dat de huisartsenpostauto in het drukke verkeer goed herkenbaar is. Zeker als er met zwaailicht en sirene gereden wordt. De huisartsenpostauto is een zogenaamd medisch voorrangsvoertuig. De auto voldoet aan alle voorschriften die de overheid stelt aan dit soort auto’s, zoals de kleur geel, de striping, de ‘star of life’ (de blauwe ster met de slang) en het opschrift ambulance. Alleen dan mag met zwaailicht en sirene gereden worden.

Wat doet de chauffeur voor de huisarts?

Behalve de huisarts brengen naar de bezoekadressen, kan de chauffeur de dienstdoende huisarts bijvoorbeeld ook helpen bij het reanimeren. De chauffeur kan de huisarts assisteren en kan bij visites mee naar binnen gaan als dit medisch noodzakelijk geacht wordt. De chauffeur onderhoudt bovendien de contacten met de huisartsenpost via telefoon of mobilofoon, zodat de doktersassistent exact weet waar de visite-auto zich bevindt.

end faq

Medische gegevens/privacy

Zijn mijn medische gegevens beschikbaar op de huisartsenpost?

Van een groot deel van de patiënten zijn de gegevens door de dienstdoende huisarts in te zien. Dit geldt nog niet voor alle patiënten. Vraag aan uw eigen huisarts of uw gegevens in te zien zijn.

Als ik niet wil dat mijn medische gegevens in te zien zijn, kan dat?

Ja, dat kan. Daarvoor moet u uw eigen huisarts vragen om uw gegevens te blokkeren. Blokkeren van uw medische gegevens brengt wel risico’s met zich mee. Want de huisartsen op de huisartsenpost zijn dan niet (meer) op de hoogte van uw situatie. Ook weten we dan bijvoorbeeld niet welke medicijnen u gebruikt. De gegevens – ook in geval van spoed – kunnen op de huisartsenpost niet worden gedeblokkeerd.

Geef toestemming voor het opvragen van uw medische gegevens!

Apothekers en huisartsen kunnen hun patiënten beter helpen als zij toestemming geven voor het opvragen van hun medische gegevens. De huisartsen en apothekers in West-Brabant vragen daarom toestemming aan al hun patiënten.
Om ervoor te zorgen dat patiënten op elk moment de juiste zorg krijgen, is het belangrijk dat de dienstdoende huisarts op de huisartsenpost via een beveiligd netwerk in een patiëntendossier van de eigen huisarts kan kijken. Dat geldt ook voor de apotheker voor de medicijngegevens bij de eigen apotheek. Ook voor het voorschrijven en verstrekken van medicijnen wordt goed gecontroleerd of nieuwe medicijnen gebruikt mogen worden naast de medicijnen die een patiënt al heeft. Medicatiebewaking noemen we dat. Raadplegen van de medische gegevens en medicijngebruik mag alleen maar met toestemming die elke patiënt vóóraf gegeven moet hebben. De huisartsen en apothekers in West-Brabant maken hiervan een aantekening in ieders patiëntendossier. Toestemmingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de eigen huisarts en apotheek. Ze zijn ook te downloaden van de website www.vzvz.nl. Toestemming kan ook gegeven worden via de website: www.ikgeeftoestemming.nl. Patiënten die geen toestemming (willen) geven voor het delen van hun medische gegevens en medicijngegevens zullen natuurlijk gewoon geholpen worden, maar de huisartsen en apothekers beschikken dan niet over alle belangrijke informatie.

Als ik contact heb gehad met de huisartsenpost, weet mijn eigen huisarts dat dan?

Ja. Uw eigen huisarts wordt vóór de eerstvolgende gewone werkdag op de hoogte gebracht van uw contact met de huisartsenpost.

Wordt mijn telefoongesprek opgenomen?

Ja, uw gesprekken met de medewerkers op de huisartsenpost worden opgenomen.

Wie mag de opgenomen telefoongesprekken beluisteren? Mag ik als patiënt ook mijn gesprek beluisteren?

Het beluisteren van opgenomen telefoongesprekken kan alleen met toestemming van de patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger.

Kan ik mijn dossier opvragen?

Zie hiervoor ons privacy statement.

end faq

Kosten/de rekening

Wat kost een bezoek aan de huisartsenpost?

Per 1 januari 2019 gelden de volgende tarieven:
Een telefonisch consult (een advies van de doktersassistent en/of de huisarts): € 25,--
Een consult (een bezoek aan de dienstdoende huisarts op de huisartsenpost): € 101,50
Een visite (een bezoek aan huis door de dienstdoende huisarts): € 152,24

De huisartsenpost stuurt de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. U krijgt zelf een rekening als u niet verzekerd bent of in het buitenland woont.  

Ik heb alleen maar met de doktersassistent gesproken en krijg toch een rekening. Hoe kan dat?
Elk contact dat u gehad heeft met de huisartsenpost wordt in rekening gebracht. Dat geldt ook voor een contact met de doktersassistent die u een advies gegeven heeft. Het is niet altijd noodzakelijk dat u contact gehad heeft met een dienstdoende huisarts. Alle adviezen van de doktersassistenten worden beoordeeld door de huisarts.

Wie bepaalt hoe hoog de rekening mag zijn?

Het tarief wordt vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).

Waarom is de rekening van de huisartsenpost zo hoog?

Het tarief voor een telefonisch consult, een consult of een visite wordt vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). De NZa bepaalt de hoogte van het tarief aan de hand van een begroting die moet worden goedgekeurd door de regionale zorgverzekeraars. In West-Brabant zijn dit CZ en VGZ. Het tarief is opgebouwd uit een bedrag wat de huisarts ontvangt als honorarium en een gedeelte waaruit de overige kosten van de huisartsenpost worden betaald. Bijvoorbeeld de huisvesting, de visite-auto, de doktersassistenten, apparatuur.

Ik val onder de AWBZ-regeling en krijg toch een rekening van de huisartsenpost. Hoe kan dat?

Ja dat kan. Voor het wel of niet vergoeden van deze rekeningen verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar.

Eigen betalingen

Iedere Nederlander heeft een verplichte zorgverzekering. In 2014 geldt daarnaast voor iedereen van 18 jaar en ouder een eigen risico van minimaal € 360,--. Het bezoek aan de huisartsenpost valt niet onder het eigen risico.

 

Kosten voor onderzoek of zorg buiten de huisartsenpost vallen wel onder het eigen risico. Denk hierbij aan:

  • voorgeschreven medicijnen;
  • laboratorium- of röntgenonderzoek;
  • verwijzing naar een specialist, fysiotherapeut of psycholoog.

 

Of in uw geval een betaling binnen of buiten het eigen risico valt, kunt u altijd bij uw zorgverzekeraar navragen.

 

Voor de particuliere aanvullende verzekering (AV) gelden vergoedingsvoorwaarden die per verzekeraar en per AV-polis sterk kunnen verschillen. Uw huisarts en de huisartsenpost zijn niet bekend met deze afspraken tussen u en uw verzekeraar.

 

Vraag bij twijfel na bij uw verzekeraar of u met uw verzekerde AV-pakket in aanmerking komt voor een vergoeding.

end faq

Niet tevreden

Ik heb contact gehad met de huisartsenpost en ben niet tevreden over het verloop. Wat moet ik doen?

Kijk voor meer informatie onder het kopje organisatie op deze website.

end faq

Stichting Huisartsenposten West-Brabant © 2018

Disclaimer HPVC Privacy statement

U vindt ons ook op: facebook