Voor een bezoek aan de huisarts bent u verzekerd via de basisverzekering. Ook uw eigen risico wordt niet aangesproken. Maar als u een recept of een verwijsbriefje meekrijgt, moet u wel rekening houden met bijkomende kosten.
Al uw bezoeken aan de huisarts worden betaald uit het basispakket. Dit geldt ook voor de medische handelingen die de huisarts verricht. Hiervoor geldt ook niet het eigen risico.
Let er wel op dat als de huisarts een onderzoek of handeling uitbesteedt, zoals röntgen- en laboratoriumbezoek, uw eigen risico daarvoor wel wordt aangesproken. Ook als u medicijnen voorgeschreven krijgt door de huisarts, wordt dat meestal verrekend met uw eigen risico.

Zaken die niet onder de basisverzekering vallen zijn:
• keuringen voor rijbewijs, duikbewijs of vaarbewijs
• reisvaccinaties


Voor meer informatie kijk op: 
www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/huisarts-en-de-zorgverzekering

 

Geef toestemming voor het opvragen van uw medische gegevens!

Apothekers en huisartsen kunnen hun patiënten beter helpen als zij toestemming geven voor het opvragen van hun medische gegevens. De huisartsen en apothekers in West-Brabant vragen daarom toestemming aan al hun patiënten.
Om ervoor te zorgen dat patiënten op elk moment de juiste zorg krijgen, is het belangrijk dat de dienstdoende huisarts op de huisartsenpost via een beveiligd netwerk in een patiëntendossier van de eigen huisarts kan kijken. Dat geldt ook voor de apotheker voor de medicijngegevens bij de eigen apotheek. Ook voor het voorschrijven en verstrekken van medicijnen wordt goed gecontroleerd of nieuwe medicijnen gebruikt mogen worden naast de medicijnen die een patiënt al heeft. Medicatiebewaking noemen we dat. Raadplegen van de medische gegevens en medicijngebruik mag alleen maar met toestemming die elke patiënt vóóraf gegeven moet hebben. De huisartsen en apothekers in West-Brabant maken hiervan een aantekening in ieders patiëntendossier. Toestemmingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de eigen huisarts en apotheek. Ze zijn ook te downloaden van de website www.vzvz.nl. Toestemming kan ook gegeven worden via de website: www.ikgeeftoestemming.nl. Patiënten die geen toestemming (willen) geven voor het delen van hun medische gegevens en medicijngegevens zullen natuurlijk gewoon geholpen worden, maar de huisartsen en apothekers beschikken dan niet over alle belangrijke informatie.

{avsplayer videoid=1 playerid=2}

Met spoed zorg nodig? Bel eerst de huisarts

 

Op dit moment komen er per jaar ongeveer 12.000 mensen naar de Spoedeisende Hulp (SEH) aan de Molengracht in Breda zonder verwijzing van de huisarts. Zij werden tot nu toe allemaal op de SEH geholpen. Ook de mensen die prima geholpen zouden kunnen worden door de huisarts. Daar komt op aandringen van de minister en de zorgverzekeraars vanaf 1 juni 2015 verandering in. Mensen die zich vanaf die datum zonder verwijzing van de huisarts melden bij de SEH, worden in principe terugverwezen naar de huisarts (tijdens kantooruren) of huisartsenpost.

 

De patiënt die zonder verwijzing toch op de SEH wordt geholpen, kost het minimaal het eigen risico. De zorgverzekeraar kan bovendien besluiten de zorgkosten helemaal niet te vergoeden. Naast het eigen risico betaalt de patiënt de gehele rekening zelf. Om te voorkomen dat mensen terugverwezen moeten worden of met hoge kosten geconfronteerd worden, zijn het Amphia Ziekenhuis en de Huisartsenpost Breda gezamenlijk een actie gestart om iedereen hierover te informeren. Centrale boodschap is 'Met spoed zorg nodig? Bel eerst doordeweeks overdag de huisarts of in de avond en weekenduren de huisartsenpost. De huisarts geeft advies, verzorgt een consult of verwijst je door naar de Spoedeisende Hulp'.

 

 Poster20Met20spoed20zorg20nodig20klein

Cameratoezicht

Voor de veiligheid van de patiënten en van de medewerkers is er cameratoezicht aanwezig op alle huisartsenposten in West-Brabant.

Kindermishandeling in het spel?

De huisartsenposten West-Brabant zijn alert op mogelijke kindermishandeling

Aandacht voor het welzijn van (kleine) kinderen is nodig en belangrijk. Ook op de huisartsenposten uit West-Brabant willen wij daaraan een bijdrage leveren. Het is op onze huisartsenposten heel gewoon (protocol) om bij minderjarige kinderen extra alert te zijn op bijzondere bevindingen. Elk contact op de huisartsenpost leggen we vast en versturen we naar de eigen huisarts zodat deze waar nodig de benodigde hulp kan verlenen. Dit kan betekenen dat wij soms wat meer informatie willen hebben, bijvoorbeeld over (het ontstaan van) de klachten van een kind. Uiteraard doen wij dit uitsluitend in het belang van het kind en een zo goed mogelijke hulpverlening. Daarom rekenen wij op begrip hiervoor.

Veilig medicijnen voorschrijven en medicatiebewaking

Op de huisartsenpost willen we graag weten welke medicijnen een patiënt gebruikt. Soms gebruiken patiënten namelijk medicatie waarvan de eigen huisarts niet altijd op de hoogte is. Het is belangrijk dat de huisarts altijd weet wat het actuele medicatiegebruik van een patiënt is om veilig te kunnen voorschrijven. De doktersassistenten op onze huisartsenposten vragen de patiënt bij elk contact om alle medicijnen of een actueel medicatieoverzicht mee te nemen bij een bezoek op de huisartsenpost. Komt de dokter bij u thuis dan graag de medicijnen of het overzicht klaarleggen.  

Voorlichting over eventuele bijwerkingen van medicijnen wordt door de apotheek verstrekt.

Stichting Huisartsenposten West-Brabant © 2018

Disclaimer HPVC Privacy statement

U vindt ons ook op: facebook