Missie van de Stichting Huisartsenposten West-Brabant

De Stichting Huisartsenposten West-Brabant staat open voor elke spoedeisende zorgvraag in avond, nacht en weekend. Wij zijn voor de patiënt gedurende die tijden een toegankelijk en betrouwbaar loket. Aan hen die dit nodig hebben verlenen wij huisartsgeneeskundige zorg. Zonodig verwijzen wij de patiënt adequaat door naar andere instellingen in de regio. Onze teams, bestaande uit huisartsen, medewerkers en chauffeurs, staan ervoor in dat vanuit de huisartsenposten de benodigde zorg tijdig, kundig en persoonsgericht wordt geboden. De patiënt kan daarbij rekenen op een respectvolle en betrokken houding van onze huisartsen en medewerkers. Door continu te investeren in deskundigheid dragen wij bij aan de kwaliteit van de spoedeisende huisartsgeneeskundige zorg. Onze opgebouwde kennis en expertise stellen wij graag beschikbaar aan anderen.

 

Meer informatie over de Stichting Huisartsenposten West-Brabant

De Stichting Huisartsenposten West-Brabant (HAPWB) heeft circa 130 medewerkers in dienst. Dit zijn voor het merendeel doktersassistenten. Zij zijn werkzaam op één van de vier huisartsenposten. De huisartsen zijn niet in dienst van HAPWB, maar hebben een overeenkomst gesloten met de HAPWB. Daarnaast werken voor HAPWB circa 40 chauffeurs die voor de huisartsen de visites rijden en hen zonodig assisteren. HAPWB is een stichting met een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. HAPWB heeft een Ondernemingsraad die bestaat uit vijf personen.

Stichting Huisartsenposten West-Brabant © 2018

Disclaimer HPVC Privacy statement

U vindt ons ook op: facebook