Tarieven

De tarieven van de huisartsenposten worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (het voormalige College Tarieven Gezondheidszorg). De NZa is de toezichthouder van de overheid krachtens de Wet Tarieven Gezondheidszorg. De NZa bepaalt de hoogte van het tarief aan de hand van een begroting die moet worden goedgekeurd door de regionale zorgverzekeraars. In West-Brabant zijn dit CZ en VGZ. Het tarief is opgebouwd uit een bedrag dat de huisarts ontvangt als honorarium en een gedeelte waaruit de overige kosten van de huisartsenpost worden betaald. Bijvoorbeeld de huisvesting, de visite-auto, de doktersassistenten, apparatuur.

 

Elk contact, ook telefonisch, met de huisartsenpost wordt in rekening gebracht!

Behandeling
Telefonisch consult
Consult
Visite

Tarief
€  25,00
€  101,50
€ 152,24

 

 

 

Stichting Huisartsenposten West-Brabant © 2018

Disclaimer HPVC Privacy statement

U vindt ons ook op: facebook